Havenbedrijf in zwaar weer

DPwise is op verschillende bedrijfsproblematieken inzetbaar. Begin 2013 kwam DPwise in contact met een oud familiebedrijf in de Amsterdamse haven, actief in de stukgoedoverslag en logistieke dienstverlening (omzet 50 mln, 150 man personeel). Diederik Portheine doet verslag.

“ Toen ik namens DPwise binnenkwam, in de rol van financieel eindverantwoordelijke en als rechterhand van de directeur, verkeerde het bedrijf al enige tijd in zwaar weer en was bezig met een omvangrijk desinvesteringsprogramma, een en ander onder toezicht van de afdeling bijzonder beheer van de bank. Belangrijke delen van het bedrijf zijn toen afgestoten, maar de voortgang van het programma viel tegen en de bank besloot medio maart het krediet toch op te zeggen. Wij hebben toen voorbereidingen getroffen voor een doorstart, maar op het laatste moment trad een groep investeerders naar voren met het plan de onderneming te redden. Daarvoor hebben wij het bedrijf onder toenemende druk van schuldeisers (waaronder ook de overheid) nog enkele maanden overeind kunnen houden, totdat de definitieve overeenkomst met de investeerders eind 2013 eindelijk rond was. Door een cash injectie werd een dreigend faillissement voorkomen. Daarnaast was het wel nodig om diep te snijden op personeelskosten en met enkele belangrijke crediteuren tot haalbare afspraken te komen. Met de binnenkomst van deze investeerders werd de governance structuur aangepast en kon mijn rol passend worden afgebouwd.”

This entry was posted in Corporate Finance, Treasury en Tax. Bookmark the permalink.