Corporate Finance, Treasury en Tax

Tijd is niet alleen geld maar legt ook beslag op uw bedrijfsvermogen. Een goede beheersing van werkkapitaal en efficient cash management houden vermogen vrij voor de financiering van nieuwe bedrijfsplannen. De fiscus werkt veelal mee aan een tijdelijke (schijnbaar rentevrije) financiering van bedrijfsplannen maar vormt uiteindelijk toch een forse kostenpost. Een goede inrichting en opzet van de bedrijfsstructuur met het oog op deze stakeholder ligt voor de hand. Waar markten en bedrijven in beweging zijn, zien vele (potentiele) stakeholders verschillende mogelijkheden tot aanpassing in eigendomsverhoudingen (fusies, overnames, buy-outs, etc) en (her-)financiering. Dit resulteert in kritische en complexe transacties die naast veel aandacht van alle stakeholders een hoge inbreng van externe expertise vragen. DPwise biedt relevante financiele expertise en begeleiding.

 

  • debiteuren en werkkapitaal beheersing
  • cash management en bankstructuren (overlay)
  • fiscale optimalisatie van internationale structuren, zowel voor de inkomsten als omzetgerelateerde belastingen
  • bedrijfswaardering
  • fusies, overnames, buy outs
  • due dilligence onderzoek
  • financiering (venture capital, corporate credit, equity, IPO
This entry was posted in Corporate Finance, Treasury en Tax. Bookmark the permalink.