Risk, Governance en Compliance

Een heel oud thema. Vroeger noemden we dit het agency-probleem; (de principaal: hoe zorg ik ervoor en weet ik zeker dat mijn agent zich optimaal inzet voor mijn belang, en de agent: hoe stel ik mijn principaal tevreden en behartig ik vooral mijn eigen belang). Het ligt voor de hand dat elk bestuur, teneinde haar doelstellingen te realiseren, in control moet zijn. Heb ik mijn organisatie en processen goed opgezet? Heb ik de juiste kwaliteit medewerkers in huis? Kan ik mijn stakeholders overtuigen dat hun belang in goede handen is? Echter nu ook nog eens veel nieuwe regelgeving en daarom aandacht voor de volgende vraag: voldoe ik in dit opzicht aan de meest recente regelgeving? Naar in-control met DPwise?

 

 • AO/IC, bestuurlijke informatieverzorging
 • risico analyse, risico management
 • investor relations
 • governance opzet en compliance process (SOx, Tabaksblat)
 • interne/operational audit
 • bedrijfscontinuiteit, -onderbreking en -herstel
 • strategie bepaling
 • strategische stuurmodelen (BSC, VBM)
 • bedrijfsplan
 • benchmarking
 • planning en control cyclus
This entry was posted in Risk, Governance en Compliance. Bookmark the permalink.