Rapportage en Financiele Administratie

Een financiele rapportage is de bekroning van een ingewikkeld financieel dataverwerkingsproces maar ook een belangrijk middel tot control. Waneer het bovendien nog gaat om externe verantwoording dient de rapportage (en meestal ook de onderliggende processen) te voldoen aan specifieke regelgeving.Het gaat hier om een complex proces van control en gegevensverwerking ten einde relevante financiele (maar vaak ook operationele) informatie op te leveren. Afhankelijk van het doel van de rapportage ligt de nadruk op een wisslende mix van tijdigheid, juistheid en volledigheid. DPwise kan helpen bij de inrichting en optimalisatie van dit soort processen en de ontwikkeling van de gewenste rapportage-formaten.

 

  • accounting en consolidatie proces
  • fast close
  • IFRS
  • US GAAP
  • financiele en statutaire rapporage
  • externe controle
This entry was posted in Rapportage en Financiele Administratie. Bookmark the permalink.