Havenbedrijf in zwaar weer

DPwise is op verschillende bedrijfsproblematieken inzetbaar. Begin 2013 kwam DPwise in contact met een oud familiebedrijf in de Amsterdamse haven, actief in de stukgoedoverslag en logistieke dienstverlening (omzet 50 mln, 150 man personeel). Diederik Portheine doet verslag.

“ Toen ik namens DPwise binnenkwam, in de rol van financieel eindverantwoordelijke en als rechterhand van de directeur, verkeerde het bedrijf al enige tijd in zwaar weer en was bezig met een omvangrijk desinvesteringsprogramma, een en ander onder toezicht van de afdeling bijzonder beheer van de bank. Belangrijke delen van het bedrijf zijn toen afgestoten, maar de voortgang van het programma viel tegen en de bank besloot medio maart het krediet toch op te zeggen. Wij hebben toen voorbereidingen getroffen voor een doorstart, maar op het laatste moment trad een groep investeerders naar voren met het plan de onderneming te redden. Daarvoor hebben wij het bedrijf onder toenemende druk van schuldeisers (waaronder ook de overheid) nog enkele maanden overeind kunnen houden, totdat de definitieve overeenkomst met de investeerders eind 2013 eindelijk rond was. Door een cash injectie werd een dreigend faillissement voorkomen. Daarnaast was het wel nodig om diep te snijden op personeelskosten en met enkele belangrijke crediteuren tot haalbare afspraken te komen. Met de binnenkomst van deze investeerders werd de governance structuur aangepast en kon mijn rol passend worden afgebouwd.”

Posted in Corporate Finance, Treasury en Tax | Comments Off

Proces Management en Efficiency

Een bedrijfsproces is nooit af en is altijd te duur. Voortschrijdende regelgeving, technologische innovatie en bewegende markten vragen om voortdurende bijstelling en verandering.Belangrijk is te weten waar je staat ten opzichte van de concurrentie. Dit kan aanleiding zijn tot rigoreuze ingrepen in de eigen organisatie. De snelheid en richting van de veranderprocessen dienen goed te worden beheersd.DPwise heeft ervaring met de meest voor de hand liggende oplossingen (systeem implementatie, shared services, outsourcing).

 

 • efficiency- en effectiviteitsverhoging
 • herstructurering van bedrijfsprocessen (order to cash, purchase to pay, consolidation en reporting) e-invoicing
 • optimalisatie backoffice/shared services
 • outsourcing en offshoring (India, China, Oost Europa)
 • systeem implementatie
 • outplacement
 • excel training
Posted in Process Management en Efficiency | Comments Off

Rapportage en Financiele Administratie

Een financiele rapportage is de bekroning van een ingewikkeld financieel dataverwerkingsproces maar ook een belangrijk middel tot control. Waneer het bovendien nog gaat om externe verantwoording dient de rapportage (en meestal ook de onderliggende processen) te voldoen aan specifieke regelgeving.Het gaat hier om een complex proces van control en gegevensverwerking ten einde relevante financiele (maar vaak ook operationele) informatie op te leveren. Afhankelijk van het doel van de rapportage ligt de nadruk op een wisslende mix van tijdigheid, juistheid en volledigheid. DPwise kan helpen bij de inrichting en optimalisatie van dit soort processen en de ontwikkeling van de gewenste rapportage-formaten.

 

 • accounting en consolidatie proces
 • fast close
 • IFRS
 • US GAAP
 • financiele en statutaire rapporage
 • externe controle
Posted in Rapportage en Financiele Administratie | Comments Off

Risk, Governance en Compliance

Een heel oud thema. Vroeger noemden we dit het agency-probleem; (de principaal: hoe zorg ik ervoor en weet ik zeker dat mijn agent zich optimaal inzet voor mijn belang, en de agent: hoe stel ik mijn principaal tevreden en behartig ik vooral mijn eigen belang). Het ligt voor de hand dat elk bestuur, teneinde haar doelstellingen te realiseren, in control moet zijn. Heb ik mijn organisatie en processen goed opgezet? Heb ik de juiste kwaliteit medewerkers in huis? Kan ik mijn stakeholders overtuigen dat hun belang in goede handen is? Echter nu ook nog eens veel nieuwe regelgeving en daarom aandacht voor de volgende vraag: voldoe ik in dit opzicht aan de meest recente regelgeving? Naar in-control met DPwise?

 

 • AO/IC, bestuurlijke informatieverzorging
 • risico analyse, risico management
 • investor relations
 • governance opzet en compliance process (SOx, Tabaksblat)
 • interne/operational audit
 • bedrijfscontinuiteit, -onderbreking en -herstel
 • strategie bepaling
 • strategische stuurmodelen (BSC, VBM)
 • bedrijfsplan
 • benchmarking
 • planning en control cyclus
Posted in Risk, Governance en Compliance | Comments Off

Corporate Finance, Treasury en Tax

Tijd is niet alleen geld maar legt ook beslag op uw bedrijfsvermogen. Een goede beheersing van werkkapitaal en efficient cash management houden vermogen vrij voor de financiering van nieuwe bedrijfsplannen. De fiscus werkt veelal mee aan een tijdelijke (schijnbaar rentevrije) financiering van bedrijfsplannen maar vormt uiteindelijk toch een forse kostenpost. Een goede inrichting en opzet van de bedrijfsstructuur met het oog op deze stakeholder ligt voor de hand. Waar markten en bedrijven in beweging zijn, zien vele (potentiele) stakeholders verschillende mogelijkheden tot aanpassing in eigendomsverhoudingen (fusies, overnames, buy-outs, etc) en (her-)financiering. Dit resulteert in kritische en complexe transacties die naast veel aandacht van alle stakeholders een hoge inbreng van externe expertise vragen. DPwise biedt relevante financiele expertise en begeleiding.

 

 • debiteuren en werkkapitaal beheersing
 • cash management en bankstructuren (overlay)
 • fiscale optimalisatie van internationale structuren, zowel voor de inkomsten als omzetgerelateerde belastingen
 • bedrijfswaardering
 • fusies, overnames, buy outs
 • due dilligence onderzoek
 • financiering (venture capital, corporate credit, equity, IPO
Posted in Corporate Finance, Treasury en Tax | Comments Off

Are you prepared?

The euro disintegration seems imminent and more a question of ‘when’ then ‘if’. Reading the international finance press, the markets and political responses so far, a breakup is likely, possibly even before Christmas, but really not later than early next year.

The most likely scenario will be:
• a German exit to a new currency (DM off course)
• other strong countries (Netherlands, Finland, Luxembourg and Austria) joining, as soon as
politics allow, pegging their new currencies to the DM
• weak countries will remain in the euro zone and reunite under French leadership; this group is
likely to follow an Argentine style devaluation route

This will have big impacts on business and trade volumes
1. currency appreciation and stagflation in the North
2. devaluation of the euro (if it still exists), hyper inflation and unrest in the South
3. uncertainty around euro-denominated contracts, whereby pain will fall to creditors

Clearly this crisis is already on your company’s radar as it may even impact the continuity of your business. A good response will likely become a big project and require adequate resourcing rather sooner than later.

When above scenario starts unfolding, please feel free to contact us to consult, join or help start up your euro-risk-management project.

Euroscenarios

Posted in Corporate Finance, Treasury en Tax | Comments Off

In Control …

Het ligt voor de hand dat elk bedrijf, teneinde haar doelstellingen te realiseren, in control moet zijn …

Een bedrijfsproces is nooit af en is altijd te duur. Voortschrijdende regelgeving, technologische innovatie en bewegende markten …

Een financiele rapportage is de bekroning van een ingewikkeld financieel dataverwerkingsproces maar ook …

Tijd is niet alleen geld maar legt ook beslag op uw bedrijfsvermogen. Een goede beheersing van werkkapitaal en efficient cash management …

 

De optimale vorm waarin de opdracht vervuld zal worden wordt in onderling overleg bepaald.
interim: invulling van een functionele rol, meestal met een specifieke doelstelling

projecten: planning, uitvoering, evaluatie

advies: scan/audit, beoordeling, advies

Posted in Risk, Governance en Compliance, Verder | Comments Off

Dienstverlening


 • heldere resultaten
 •  slagvaardig en snel
 •  gedegen kwaliteit
 •  uitgebreide ervaring
 •  korte lijnen en persoonlijk
 •  actueel en competent
 •  geen overhead of bureaucratie
 •  marktconform geprijsd

DPwise adviseert en ondersteunt opdrachtgevers bij:

 • Het oplossen van financieel administratieve vraagstukken en problemen
 • De verbetering van uw financieel administratieve processen
 • De invulling van diverse financiele functies, projectmatig, ad interim of voor langere termijn

DPwise heeft jarenlange ervaring in internationale logistiek en transport over land, zee en door de lucht.

Contact:
diederik.portheine@dpwise.com
kantoor: +31 (0) 346 257388
mobiel: +31 (0) 6 83797970

DPwise houdt haar competenties actueel, prijst haar diensten gericht aan en maakt daarbij gebruik van haar uitgebreide netwerk van contacten binnen en buiten de branch. De dienstverlening richt zich op nationale en internationale organisaties met een indicatieve omzet-vanaf EUR 2 mln. DPwise verricht geen accountantscontrole en geeft geen accountantsverklaringen af. Gezien de aard der werkzaamheden worden opdrachten uitsluitend aanvaard in overleg met het topmanagement. DPwise werkt op vaste prijs afspraak of uurbasis afhankelijk van de aard van de opdracht.

Posted in Verder | Comments Off

TIRAN

Op dit moment investeert DPwise in de ontwikkeling van een software applicatie voor intercompany afstemming en netting (TIRAN – Tool for Intercompany Reconciliation and Netting). Deze applicatie is vooral nuttig voor bedrijven met meerdere dochterondernemening die veel onderlinge transacties afwikkelen. Door het creeren van een platvorm voor de gegevens van al deze onderlinge transacties wordt de basis gelegd voor een efficiente afstemming en onderlinge saldering. Dit vertaald zich direct in een snellere en kwalitatief betere consolidatie en rapportage alsmede controle op intercompany saldi en besparing op banktransactiekosten.

Download folderTIRAN (Tool for Intercompany Reconciliation And Netting)

 

Posted in Process Management en Efficiency | Comments Off